VPOGLED V PREIZKUSE in DOSEŽKE NPZ 2015

Po letošnjem koledarju bo vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov učencev na NPZ mogoč:

2., 3. in 4. junija za 9. razred in

– 9., 10. in 11. junija za 6. razred.

Do navedenega gradiva boste starši in učenci lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z uporabo šifre, ki jo je učenec prejel prvi dan preverjanja (na kartončku).

Svetujemo, da si učenci in starši na prvi dan vpogleda sami natančno pregledate ovrednotene preizkuse in dosežke. Za vse, ki nimate možnosti dostopa do interneta, bo ta dan (2. 6. za 9. razred in 9. 6. za 6. razred) organiziran vpogled v računalniški učilnici (pritličje, prostor št. 60)  od 14. do 16. ure. Vnaprejšnja najava ni potrebna.

Pri dostopu do nalog vam bo pomagala računalnikarka, ga. Bojana Česnik.

Za učence bo vpogled organiziran na šoli (3.6. za devetošolce in 10.6. za šestošolce)  ob navzočnosti učiteljic predmetov, ki so se preverjali.  Učenec mora imeti s seboj svojo šifro NPZ.

V primeru ugotovljenih napak pri vrednotenju bo šola posredovala poizvedbo na  izpitni center 4. junija.

Ravnateljica Pia de Paulis Debevec