Arhivi avtorja: mateja.veber@miroslav-vilhar.si

Obvestilo – sprememba odloka!

Spoštovani starši, skrbniki!

Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22) se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

Izjema velja tudi za učence, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

– izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene

(to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali

– predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem in dijakom pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.

Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

Obvestilo!

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni.

V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Šole še nadalje ravnajo skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnejo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo.

Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Boris Zupančič

Vodja Sektorja za osnovno šolstvo

Voščilo!

Dragi učenci, učenke, sodelavci, sodelavke, spoštovani starši!

Rada imam december.

Mesec je poln pričakovanj, želja, obljub, premišljevanja in načrtov.

V zadnjem času pa me je strah pred neznanim in spremembami, ki so v današnjem času postale stalnica. Ampak vseeno hodim naprej, kljub razbijajočemu srcu, ki mi včasih šepeta: vrni se.

Lepo je, da znamo sebe postaviti na prvo mesto, vendar se večkrat ustavimo in ozrimo čez ramo, da preverimo, če morda razdalja med nami in drugimi le ni prevelika. Vprašajmo se, ali smo v novem letu pripravljeni z drugimi hoditi z ramo ob rami.

Podarimo prijazen pozdrav, lepo besedo, topel stisk dlani.

V tem mesecu ima praznik tudi naša domovina – dan samostojnosti in enotnosti. Z veseljem in ponosom se spomnimo na dogodek pred 31 leti in nadaljujmo z uresničevanjem sanj, ki so bile povezane z ustanovitvijo lastne države.

Naj bo prihajajoče leto polno ljubezni, upanja, uspehov na vseh področjih in iskrenega prijateljstva. Veliko se smejte in dajte vsakemu dnevu možnost, da postane vaš najlepši dan.

 Srečno in vse dobro v novem letu vam želim.

Mateja Modrijan, ravnateljica

9. seja otroškega občinskega parlamenta

V ponedeljek, 8. novembra je potekala 9. seja otroškega občinskega parlamenta. Odvijala se je v Gasilsko- reševalnem centru v Postojni.

Zbrali smo se predstavniki šolskih parlamentov treh šol (OŠ Antona Globočnika, OŠ Miroslava Vilharja ter OŠ Prestranek).

Sledila je razprava o zadnjem regijskem posvetu šolskih parlamentov “Naše mnenje šteje”, ki je potekal 20. 10. 2021. V grobem smo povzeli potek srečanja in predstavili predloge (na temo boljše vključenosti otrok v družbo), ki so se ali se še bodo vključili v Belo knjigo.

V razpravo se je vključil tudi župan občine Postojna, g. Igor Marentič, ki je skupaj s svojimi sodelavci podal svoj pogled na prej omenjene teme.

Sledila je razprava na temo medvrstniškega nasilja. Predlogi so se zbirali v kuverti na oglasni deski na naši šoli (in se še). Strinjali smo se, da je nasilja več vrst, npr. fizično, verbalno, spolno, spletno… Nasilje ni samo v fizičnih dejanjih, temveč tudi v besedah. Tako nasilje je dostikrat še mnogo hujše kot fizično. Nasilje vseh vrst se pristojni trudijo zaustaviti že leta in upamo, da jim bo uspelo. Za tem smo besedo posvetili še stresu, ki ga je prav tako ogromno, še največ v zvezi s šolo. Prišli smo do sklepa, da je stres najlažje premagati tako, da si privoščiš nekaj oddiha (npr. šport, hišni ljubljenčki…) ali pa se preprosto posvetuješ s starši ali katerokoli drugo odraslo osebo, ki ji zaupaš.

Zadnja tema seje pa so bili predlogi in vprašanja. Prisotni smo smeli gospoda župana vprašati o poteku raznih projektov in akcij (gradnja bazena, gradnja  Mc’Donald’sa, obnova vaških cest, gradnja kolesarskih stez, postavitev raznih objektov, prenove…).  Vsi smo se strinjali, da so take seje, na katerih imamo tudi otroci možnost, da predstavimo svoje mnenje, tudi v prihodnosti zelo dobrodošle.

Timon in Gregor, 9. r.

Naše mnenje šteje!

V sredo, 20.10.2021, je potekal regijski posvet otroških parlamentov z naslovom Naše mnenje šteje.

Predstavniki šolskih parlamentov iz različnih krajev Primorske so se zbrali v prostorih postojnskega Podjetniškega inkubatorja. Posveta so se udeležili tudi štirje predstavniki naše šole – Kaja, Klara, Ajda in Timon.

Udeleženci so se najprej spoznali ob zanimivih igrah in nato razpravljali o participaciji otrok v šolstvu, sodstvu, zdravstvu in v lokalni skupnosti. Njihovi končni predlogi bodo vključeni v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije v vseh zadevah, ki so pomembne za življenje otrok. Skupne predloge mladih iz vse Slovenije bodo konec novembra predstavili oblikovalcem politik in odločevalcem.

Predstavniki našega šolskega parlamenta so konstruktivno in zavzeto sodelovali ter obenem stkali nova poznanstva ter pridobili znanja za aktivno participacijo in oblikovanje življenja v ožji in širši skupnosti.

mentorica Petra Turk Novak

Kartica iz Ankarana

Skupina nadarjenih učencev sodeluje na srečanju nadarjenih učencev v Ankaranu.

Zbiralna akcija starega papirja

»TUDI ODPADKI SO DRAGOCENI»

od 12. do 14. oktobra 2021

V tem času lahko star papir, ki ga imate doma,

odložite v zabojnik na parkirišču Log (pri pokopališču).

Vabljeni, da s svojim zavojem starega papirja prispevate k zmanjšanju porabe dragocenih naravnih virov.

Hvala vam za vaš prispevek.

Obvestilo!

O spremenjenem prometnem režimu za izgradnjo infrastrukture Tržaške ceste

Spoštovani, podjetja Kolektor CPG d.o.o., CPK d.d., HIDROTEHNIK d.o.o. in Pirnat d.o.o. vas obveščamo, da se v torek, 5. oktobra na občinski cesti Tržaške ceste (med hišnimi številkami Tržaška 2 do 7 – območje 3; od hš. 7  do 14 – območje 4, hš. 14 do 24 – območje 5 ter hš. 24  do 49 – območja 6, 7, 8a, 8b, 8c) spremeni prometni režim z namenom novogradnje in rekonstrukcije komunalne infrastrukture. Postavljena bo popolna zapora.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 2 do 7 bo promet prepovedan zaradi pričetka izvedbe gradbenih del, zato voznike (dostava in intervencijska vozila)  in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 7 do 24 bo promet prepovedan zaradi izvajanja gradbenih del, zato voznike (dostava in intervencijska vozila) in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Na območju Tržaška cesta od hišne št. 24 do 49 bo promet potekal začasno dvosmerno, zato voznike in pešce vljudno naprošamo za skrajno previdnost, strpnost in upoštevanje navodil osebja izvajalca del, ter začasno prometno ureditev.

Zaradi spremenjenega prometnega režima bo onemogočeno parkiranje ob Tržaški cesti.

Vozila lahko parkirate na označenih mestih javnih parkirišč Primorka in Pokopališče.

Za potrebe dostav se boste lahko posebej dogovorili z vodstvom gradbišča. Na območjih gradbišč bo omogočen peš prehod do stanovanjskih in poslovnih objektov, v času gradnje.

Planinska šola v naravi na Pohorju

Nekaj današnjih foto utrinkov.

Popoldanske aktivnosti.

Učenci 5. razreda so srečno prispeli na Pohorje, se namestili v sobah, imeli kosilo in pričeli z izvajanjem dejavnosti.