V okoliš centralne šole sodijo: Cankarjeva, Čukovca, Globočnikova, Industrijska c., Jamska c., Javorniška pot, Jenkova, Jeršice, Jurčičeva, Kalistrova, Kazarje, Kolodvorska, Kosovelova, Kot, Kraigherjeva, Ljubljanska cesta, Log, Luke Čeča, Notranjska, Pod Kolodvorom, Pod Ostrim vrhom, Pot k Pivki, Pot na Poljane, Prešernova, Raubarkomanda, Reška cesta, Streliška, Stritarjeva, Titov trg, Tomšičeva, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Vegova, Vilharjeva, Vilka Kledeta, Vojkova, Zalog, Za Sovičem, Zeleni biser in naselja: Hrašče, Mali Otok, Veliki Otok in Zagon.

V okoliš podružnične šole Hruševje sodijo naselja: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko.
Okoliš podružnične šole s prilagojenim programom zajema: občine Postojna, Pivka, Cerknica, Stari trg pri Ložu, Bloke, Divača, Ilirska Bistrica in Sežana ter druge občine glede na pravnomočne odločbe o usmeritvi.

Dostopnost