Dnevni arhiv: 8. 8. 2014

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju.

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka v mesecu novembru, ko učenci zajtrkujejo črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo.

Ključni poudarek in pomemben vidik projekta je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz lokalnega okolja.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani: Tradicionalni slovenski zajtrk

Šolski okoliš

V okoliš centralne šole sodijo: Cankarjeva, Čukovca, Globočnikova, Industrijska c., Jamska c., Javorniška pot, Jenkova, Jeršice, Jurčičeva, Kalistrova, Kazarje, Kolodvorska, Kosovelova, Kot, Kraigherjeva, Ljubljanska cesta, Log, Luke Čeča, Notranjska, Pod Kolodvorom, Pod Ostrim vrhom, Pot k Pivki, Pot na Poljane, Prešernova, Raubarkomanda, Reška cesta, Streliška, Stritarjeva, Titov trg, Tomšičeva, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Vegova, Vilharjeva, Vilka Kledeta, Vojkova, Zalog, Za Sovičem, Zeleni biser in naselja: Hrašče, Mali Otok, Veliki Otok in Zagon.

V okoliš podružnične šole Hruševje sodijo naselja: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko.
Okoliš podružnične šole s prilagojenim programom zajema: občine Postojna, Pivka, Cerknica, Stari trg pri Ložu, Bloke, Divača, Ilirska Bistrica in Sežana ter druge občine glede na pravnomočne odločbe o usmeritvi.