Mesečni arhiv: junij 2019

Prevzem spričeval

Učence, ki ste bili odsotni zadnji dan pouka in starše obveščamo, da boste v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala in druga dokazila lahko prevzeli:

–  26., 27., 28. junija in

–  od 16. do 20. avgusta 2019.

Spričevala boste lahko prevzeli v tajništvu šole ob navedenih dnevih med 8. in 14. uro.

Ravnateljica:  Mateja Modrijan

Obisk Škocjanskih jam

V torek, 18. 6. 2019 smo se z učenci nižjega izobrazbenega standarda in učenci posebnega programa podali raziskovat lepote podzemnega sveta Škocjanskih jam. Čarobno okolje kapnikov, velikih podzemnih dvoran in reke Reke, ki buči skozi jamo je vsem ostalo v zelo lepem spominu. Najlepše se zahvaljujemo Parku Škocjanske jame, ki je vsem učencem in učiteljem spremljevalcem omogočilo brezplačen ogled jame.

Mateja Kocjančič, učiteljica

Šola jadranja v Izoli

Nekaj utrinkov iz šole jadranja v Izoli.

LŠN v Savudriji

Učenci aktivno sodelujejo v plavalnih in ostalih aktivnostih. Sporočajo vam, da se imajo zelo lepo.

Nekaj ponedeljkovih  utrinkov.

Učenci so srečno prispeli v Savudrijo, se namestili v sobah, po kosilu pa pričeli s plavalnimi aktivnostmi.

Zadnji šolski dan v šol. letu 2018/2019

Približuje se zadnji šolski dan (24. 6. 2019) v tem šolskem letu. Odvijal se bo po naslednjem urniku:

8.20   Učenci se zberejo v matičnih učilnicah in gredo v spremstvu razrednikov in sorazrednikov

           v telovadnico.

8.30 – 9.30     PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI,  v šolski telovadnici.

                         (Samo za učence in zaposlene.)

9.30 – 9.50       MALICA

9.50 – 10.30       URA ODDELČNE SKUPNOSTI

10.30                   ZAKLJUČEK POUKA

10.45                   ODVOZI ŠOLSKIH AVTOBUSOV

10.50                   ODVOZ KOMBIJEV ZA OŠPP

11.00        KOSILO za učence v podaljšanem bivanju in za učence, ki se bodo za ta dan preko

                  eAsistenta POSEBEJ PRIJAVILI NA KOSILO. PRIJAVE SO MOŽNE DO 12. 6. 2019.

                   Za popoldanski odvoz učencev vozačev, ki bodo na kosilu, poskrbite sami.

Vodstvo šole

VPOGLED V PREIZKUSE in DOSEŽKE NPZ 2019

Po letošnjem koledarju bo vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov učencev na NPZ mogoč:

– od 3. junija do 7. junija za 9. razred in

– od 6. do 10. junija za 6. razred.

Do navedenega gradiva boste starši in učenci lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z uporabo šifre, ki jo je učenec prejel prvi dan preverjanja (na kartončku) in EMŠA.

Svetujemo, da si učenci in starši na prvi dan vpogleda sami natančno pregledate ovrednotene preizkuse in dosežke. Staršem, ki nimate možnosti dostopa do interneta, lahko v teh dneh omogočimo vpogled v računalniški učilnici (pritličje, prostor št. 60)  ob poprejšnji najavi.

Vpogled za učence na šoli bo organiziran (4. 6. za devetošolce in 7. 6. za šestošolce)  ob navzočnosti učiteljev predmetov, ki so se preverjali.  Učenec mora imeti s seboj svojo šifro NPZ in svojo EMŠO.

V primeru ugotovljenih napak pri vrednotenju bo šola posredovala poizvedbo na  izpitni center v rokih, ki so določeni po rokovniku NPZ.