Šolska shema

Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženi prehrani šolarja. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode,...

Prijava in odjava

Na šoli imamo elektronsko evidentiranje prehrane. Za elektronsko evidentiranje prevzema kosil ter možnost elektronske odjave (in ponovne prijave) prehrane je potrebno imeti elektronski naslov (e-mail) in osnovni brezplačni uporabniški račun eAsistenta za starše....

Nacionalno preverjanje znanja

Z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovni šoli (NPZ) se ob koncu drugega in tretjega obdobja preverjajo standardi znanja, ki so določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje je obvezno ob koncu drugega in tretjega obdobja za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz...

Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu Razdeljeni so v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. Glede na trajanje so: • triletni – tuji jeziki; triletni, lahko tudi krajši- npr. Verstva in etika, Računalništvo, • enoletni, vezani na...
Dostopnost