Dnevni arhiv: 4. 8. 2014

Šole v naravi in tabori

V okviru razširjenega in nadstandardnega programa se učencem nudi različne oblike pouka v naravi. Programi so zanimivi, kakovostno pripravljeni in strokovno izpeljani z usposobljenim kadrom. S tem je učencem omogočena možnost socializacije, razvijanja samostojnosti, odgovornosti, družabnosti in prijateljstva. Razredniki pa imajo možnost spoznati učence v drugačnih situacijah, kot je šolska. Nekatere programe izvaja šola samostojno, nekateri pa potekajo v Centrih za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Z vsebino, organizacijo in stroški bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih.

ODDELEK  DEJAVNOST NOSILEC PREDVIDEN ČAS KRAJ 
 
 

 

e-Redovalnica

V šolskem letu 2014/2015 smo s spletno aplikacijo eAsistent vpeljali novo obliko redovalnice.

Glavni namen je omogočiti učinkovito spremljanje vašega otroka, da ga boste na pravi način motivirali in ukrepali takrat, ko je potrebno in ne takrat, ko je prepozno.

eAsistent vam omogoča celoten pregled nad izobraževanjem vašega otroka za spremljanje dogajanja v šoli pa imate možnost prejemanja SMS in/ali e-mail obvestil.

PRIJAVNICA ZA eASITENT

Več podrobnosti dobite na spletni strani eAsistent.

Govorilne ure

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času.

Dopoldanske govorilne ure bodo organizirane enkrat mesečno od oktobra do maja, vsak prvi teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

ODDELEK RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA  
NIS 1  1., 2. Janja VILAR četrtek, 11.55-12.40
Darja JAKSETIČ sreda, 11.05-11.50
NIS 2 3. Saša PIVKA torek, 10.15-11.00
NIS 3 4., 5. Senka JERONČIČ ponedeljek, 11.05-11.50
NIS 4 6., 7.  Nika MIKULČIČ sreda, 10.15-11.00
NIS 5 8. Živa STERNIŠA četrtek, 9.10-9.55
PPVI 1  Polona LAPAJNE PAVŠIČ torek, 8.00-9.00
PPVI 2 Vesna BUNDERLA četrtek, 10.00-11.00
PPVI 3  Mateja KOCJANČIČ sreda, 12.00-13.00
NERAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
Mateja ANDLOVEC torek, 10.00-11.00
Erika BENČINA torek, 10.15-11.00
Tjaša CEJ torek, 10.15-11.00
Maja PRERADOVIĆ sreda, 10.15-11.00

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 17.00 do 18.00, enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja.  

PRVO POLLETJE DRUGO POLLETJE
10. 10. 2019 v februarju ni GU
14. 11. 2019 12. 3. 2020
12. 12. 2019 16. 4. 2020
16. 1. 2020 21. 5. 2020

 

Organizacija dela

Podružnično šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2017/18 obiskuje 51 učencev. Glede na svoje posebne potrebe se učenci vključujejo v dva programa in sicer v:
– prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in
– posebni program vzgoje in izobraževanja.

Glede na trenutno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so možna tudi stalna ali občasna prehajanja med programi s ciljem zagotavljanja optimalnega razvoja vsakega učenca posebej.

Učenci, ki so vključeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo, tako kot vsi ostali učenci naše šole, predmete in dejavnosti kot so slovenščina, matematika, naravoslovje, tuj jezik, športna vzgoja, kulturne dneve itd., učitelji, ki poučujejo v razredih pa učni načrt, ki ga morajo skupaj z učenci uresničiti v devetih letih šolanja. Ponosni smo, da naši učenci po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju običajno uspešno nadaljujejo šolanje v ustreznih srednješolskih programih.

Poseben program vzgoje in izobraževanja obiskujejo učenci, ki zaradi svojih specifičnih potreb, ne zmorejo slediti vsem »akademskim« zahtevam prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, vendar pa v okviru šolanja, ki ga lahko obiskujejo do 21. leta (po novem najbrž do 26. leta), pridobivajo znanja, ki so dobra osnova za čim bolj samostojno življenje v odrasli dobi. Njihov predmetnik, ki vključuje predmete kot so splošna poučenost, skrb za samega sebe , delovna vzgoja itd. niso prav nič manj zahtevni kot predmeti njihovih vrstnikov, ki tega programa ne obiskujejo.

In kaj je torej na naši šoli tako drugače?
Ja pravzaprav nič in vse.
Učenci morajo vsako jutro, tako kot vsi ostali učenci, vzeti svoje šolske torbe in priti v šolo, le da so nekateri tudi iz bolj oddaljenih krajev kot so Postojna ali Pivka. Prihajajo namreč tudi iz cerkniškega in sežanskega področja. V šoli se pridno učijo pisati, brati, računati, pa zavezovati čevlje, oblačiti in obuvati……vsak pač tisto, kar zmore. Pomembno je le, da učitelji pri poučevanju uporabljajo metode in oblike dela, ki zagotavljajo, da je proces poučevanja in učenja prilagojeno vsakemu posamezniku, njegovim specifičnim potrebam in interesom.

Pomembno je, da se učenci in tudi učitelji, ki obiskujejo oddelke s prilagojenim programom ali v njih poučujejo, aktivno vključujejo v življenje in delo na šoli. Učenci, ki obiskujejo oddelke s prilagojenim programom se s svojimi vrstniki družijo na taborih, na kulturnih, športnih, tehniških in drugih dnevih, na različnih šolskih dogodkih in prireditvah………in seveda na šolskih hodnikih….Na ta način vsi na šoli pridobivamo izkušnje, ki naredijo še tako siv dan pisan in vesel.

Vizitka

Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

naslov: Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna, Slovenija

telefon: + 386 5 7000 910

gsm: 040 766 284

fax: + 386 5 7000 915

e-pošta: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si

vodja podružnice: Polona Lapajne Pavšič

Interesne dejavnosti

Šola uresničuje zastavljene cilje tudi z aktivnim vključevanjem učencev v interesne in druge dejavnosti šole. Namenjene so vsem učenem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Dejavnosti vodijo učitelji in zunanji sodelavci.

INTERESNA DEJAVNOST   MENTOR   RAZRED/ SKUPINA  DAN IN URA
Ustvarjalne delavnice Suzana KREČIČ prva skupina sreda, 5. šolska ura
druga skupina petek, 5. šolska ura
Športni krožek Dušan BAJEC 1. – 3. razred četrtek, 5. šolska ura
4. – 5. razred četrtek, 6. šolska ura
Otroški pevski zbor Alenka POLH 1. – 5. razred sreda, 6. šolska ura
Prometni krožek Nadja PETROVČIČ 4. razed petek, 5. šolska ura / na 14 dni
Prometni krožek Tina MRŠE SKVARČA –  teorija 5. razred strnjeno po dogovoru
Dušan BAJEC – praktična vožnja
Planinski krožek Veronika BIŠČAK 1. – 3. razred sreda, 7.30 – 8.15  A teden
4. – 5. razred sreda, 7.30 – 8.15  B teden
Cicibanove urice Erika GRŽELJ predšolski enkrat mesečno / objavljeno na šoli
Projekt PESCA Erika GRŽELJ skupina OPB v času podaljšanega bivanja
Atletika Andraž PAHOR (Atletski klub) 1. – 5. razred petek, 13.30 – 14.40
Košarka Igor ROJKO (Košarkaški klub) 1. – 5. razred ponedeljek, 13.30 – 15.00
sreda, 13.30 – 15.00
Čebelarski krožek Nadja PETROVČIČ torek, 6. šolska ura  B teden

Govorilne ure

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času.

Dopoldanske govorilne ure bodo organizirane enkrat mesečno od oktobra do maja, vsak tretji teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED  RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA  
1.  Veronika BIŠČAK   sreda, 11.55 – 12.40  
2. Suzana KREČIČ  četrtek, 7.30 – 8.15
3. Mateja BUŠEN  ponedeljek, 12.45 – 13.30
4. Nadja PETROVČIČ ponedeljek, 9.10- 9.55
5. Tina MRŠE SKVARČA  petek, 8.20 – 9.05 
OPB Erika GRŽELJ  četrtek, 11.05 – 11.50 

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 16.00 do 18.00, enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja.  

PRVO POLLETJE   DRUGO POLLETJE  
10. 10. 2013 v februarju ni GU 
14. 11. 2013 13. 03. 2014
12. 12. 2013 17. 04. 2014
9. 01. 2014 15. 05. 2014

e-Redovalnica

V šolskem letu 2014/2015 smo s spletno aplikacijo eAsistent vpeljali novo obliko redovalnice.

Glavni namen je omogočiti učinkovito spremljanje vašega otroka, da ga boste na pravi način motivirali in ukrepali takrat, ko je potrebno in ne takrat, ko je prepozno.

eAsistent vam omogoča celoten pregled nad izobraževanjem vašega otroka (eAsistent za starše – prijavnica za OŠ) za spremljanje dogajanja v šoli pa imate možnost prejemanja SMS in/ali e-mail obvestil.                              

Več podrobnosti dobite na spletni strani eAsistent.

Organizacija dela

Podružnično šolo v šolskem letu 2013/2014 obiskuje 65 učencev v petih oddelkih.
Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.15 do 8.15 ure. Skupino vodijo učiteljice podružnične šole.

RAZRED  RAZREDNIK    ŠTEVILO UČENCEV
1. Suzana KREČIČ/Erika GRŽELJ
2. Veronika BIŠČAK
3. Mateja BUŠEN
4. Nadja PETROVČIČ
OPB Tina MRŠE SKVARČA

 V 3. razredu poučuje LUM učiteljica Marija Udovič Blažek. V 4. in 5. razredu poučuje angleški jezik učiteljica Andreja Ercigoj. V 5. razredu poučuje gospodinjstvo učiteljica Branka Škrlj, glasbeno vzgojo pa učiteljica Alenka Polh. V 4. razredu poučuje LUM učiteljica Magda Cej.

ŠOLSKI ZVONEC

PREDURA 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
9.55 – 10.15 ODMOR ZA MALICO 
3. ura 10.15 – 11.00
4. ura 11.05 – 11.50
5. ura 11.55 – 12.40
6. ura  12.45 – 13.30
13.30 – 13.50 ODMOR ZA KOSILO
7. ura  13.50 – 14.35
8. ura  14.40 – 15.25

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Začne se po pouku, ob 11.50 in traja do 16.00. Vsebine podaljšanega bivanja so:
– sprostitvene dejavnost (počitek ob poslušanju pravljic, sprostitvene igre na igrišču, v telovadnici …)
– prehrana (kosilo in popoldanska malica)
– samostojno učenje (ponovitev snovi, pisanje domače naloge, učenje, spoznavanje novih metod učenja…)
– ustvarjalno preživljanje časa (glasbene, likovne, športne, literarne,… zaposlitve).
Po pouku je vsak dan organizirano varstvo vozačev. Učenci z dežurno učiteljico počakajo na odhod avtobusa v šoli, od koder jih učiteljica pospremi na avtobusno postajo.