Bodimo povezani!

21. marec je svetovni dan Downovega sindroma. Letos poteka pod sloganom Bodimo povezani. Dan je namenjen ozaveščanju družbe o potrebah oseb z Downovim sindromom ter njihovem enakovrednem vključevanju v družbo in vzgojno-izobraževalni sistem. Razpoznavni znak tega dne so pisane kratke nogavice, ki opozarjajo, da so ljudje raznoliki.

 

Novi vozni redi prevoznika Nomago!

S ponedeljkom, 15. 3. 2021, pričnejo veljati novi vozni redi prevoznika NOMAGO.

Vozni redi prevoznika Nomago 15.03.2021

Posebej bodite pozorni starši, katerih otroci prihajajo iz smeri Hruševje in Zagon. Vozni redi prevoznika FRELIH ostajajo nespremenjeni.

Učenci morajo obvezno imeti vozovnice na vseh vožnjah in se z njimi tudi registrirati.

Mateja Veber, pomočnica ravnateljice

Izvajanje obvezni in neobveznih izbirnih predmetov ter dopolnilnega/dodatnega pouka

Obveščamo vas, da bomo s ponedeljkom, 8. 3. 2021, pričeli deloma in izmenično izvajati neobvezne in obvezne izbirne predmete ter dopolnilni/dodatni pouk v šoli.

O načinu izvajanja takega pouka bodo učitelji izvajalci učence obvestili v spletni učilnici določenega predmeta. Učenci naj si pred ponedeljkom ta obvestila preberejo, da bodo seznanjeni z urnikom.

vodstvo šole

Nadstandardni program športa

V ponedeljek, 8. 3. 2021, pričnemo z izvajanjem nadstandardnega programa športa v vseh razredih.

Zaradi vseh zdravstvenih in higienskih omejitev, ki nam jih določa NIJZ, bomo izvajali eno dodatno uro športa tedensko tako, da bo vadba potekala brez mešanja oddelkov. Učitelji bomo izvajali pouk v ločenih oddelkih. Dokler ne bo mogoče v normalnih okoliščinah izvajati vseh aktivnosti, šol v naravi, različnih tečajev iz NPŠ ne bomo izvajali.

Dušan Bajec, koordinator nadstandardnega programa športa

Urnik izvajanja nadstandardnega programa športa

Obvestilo!

Spoštovani starši!

Naprošamo vas, da na kosilo prihajajo samo učenci, ki to nujno potrebujejo.
V primeru spremembe prijave na prehrano, poskrbite za pravočasno odjavo preko
eAsistenta. 

vodstvo šole

Ponovna vrnitev v šolo

Spoštovani starši!

V skladu z Okrožnico Ministrstva z dne 11. 2. 2021, se v ponedeljek, 15. 2. 2021, za učence od 4. – 9. razreda, ponovno pričenja pouk v šoli. V zvezi s tem imate na spodnjih povezavah vse potrebne informacije.

Še posebej vas naprošamo, da v kolikor ni res nujno, otrok po pouku odhaja domov.

Kosila bomo zagotavljali samo za nujne primere.

vodstvo šole

PONOVEN PRIČETEK POUKA 4., 5. R Hruševje

PONOVEN PRIČETEK POUKA 4., 5. razred

PONOVEN PRIČETEK POUKA 6.-9. razred

Vpis bodočih prvošolcev

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA

v skladu s 44.členom Zakona o osnovni šoli

 VABI

K VPISU  OTROK V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Starši morate v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki so bili rojeni v letu 2015.
Otroka imate pravico vpisati v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Zaradi epidemije korona virusa v Republiki Sloveniji bo vpis otrok potekal na daljavo v času

od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021

Starši boste vso potrebno šolsko dokumentacijo prejeli po pošti. Prosimo, da vpisni list, ki je že delno izpolnjen, pregledate, vnesete morebitne popravke in dopolnitve ter ga dopolnjenega in podpisanega pošljete po pošti nazaj na šolo ali ga oddate  v nabiralnik pred vhodom v  šolo. Prav tako nam vrnite informativni vprašalnik glede potreb po varstvu in šolski prehrani.

Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega šolskega okoliša, morate najprej v predpisanem roku oddati podpisan vpisni list na šolo v matičnem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis oddati vlogo  v šoli, kamor ga želite vpisati.

Vlogo za prepis na drugo šolo ter vlogo za prepis s podružnične šole na matično šolo najdete tukaj  – Vloga za prepis iz druge šole  Vloga za vpis na matično šolo

V skladu s 46. členom zakona se lahko na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vlogo za odložitev šolanja najdete tukaj – Vloga za odložitev šolanja  Izpolnjeno vlogo starši oddate na šoli.

V primeru, da starši vpisnega lista s strani šole ne bi prejeli, se obrnite na svetovalno službo šole.

V mesecu maju boste prejeli vabila na roditeljski sestanek, kjer vas seznanimo s podrobnejšimi informacijami glede šolanja.

Za vaša morebitna vprašanja smo vam na voljo šolske svetovalne delavke na tel. številkah  05 7000 916 ali 05 7000 919 vsak delovni dan od 8.00 do 14.00.

Pomembno obvestilo!

Sprememba odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da predvidena sprememba odloka dovoljuje izvedbo dejavnosti v vrtcu in pouk v prvem triletju (1. – 3. razred) v rdečih regijah v ponedeljek, 1. 2. 2021, če so šole zmožne zagotoviti hitro testiranje zaposlenih sočasno v ponedeljek, 1. 2. 2021.

V dogovoru z ZD Postojna bomo za zaposlene na OŠ Miroslava Vilharja Postojna sočasno izvedli testiranje zaposlenih in tako omogočili, da bo pouk za učence od 1. do 3. razreda v ponedeljek, 1. 2. 2021, v šoli.

Šolski prevozi v šolo so organizirani po običajnem voznem redu.

Zadovoljni smo, da bo pouk za učence 1. triletja že v ponedeljek potekal v šoli.

Lepo vas pozdravljamo.

Mateja Modrijan, ravnateljica