IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 Kaj so obvezni izbirni predmeti? Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoje močne strani in...
Dostopnost