Category Archives: Novice

Obvestilo o spremembi postajališča mestnega avtobusa Furman

Zaradi izvedbe del na Tržaški cesti bo mesti avtobus Furman od srede, 15. 9. 2021 dalje vozil po spremenjeni trasi:

Začasno se ukinja postajališče ‘Knjižnica’ in se ga nadomesti s postajališčem pri Hotelu Kras (na razširitvi ovinka proti Jamski cesti). Trasa se bo nato nadaljevala po Jamski cesti na Kosovelovo in preko Poti k Pivki do postajališča ‘Spodnji Burger’ na Tržaški cesti.

Zaradi spremenjene trase lahko prihaja do občasnih zamud.

Občina Postojna

Ples

Učenec L. Zajc je na evropskem prvenstvu, ki se je odvijalo v Wroclawu osvojil odlične rezultate. Postal je evropski prvak v kategoriji electric boogie, evropski podprvak v kategoriji hip-hop battle otroci in zasedel odlično 3. mesto v kategoriji hip-hop battle crew.

Čestitamo za izjemne dosežke.

Roditeljski sestanki od 6. 9 do 10. 9. 2021

oddelek razrednik datum prostor  ura
7. a Mateja Penko ponedeljek, 6. 9. 2021 NAR 1 18.00
7. b Andreja Blažič Klemenc ponedeljek, 6. 9. 2021 MAT 1 18.00
7. c Alenka Valenčič ponedeljek, 6. 9. 2021 3. c 18.00
4. a Klavdija Novak torek, 7. 9. 2021 NAR 1 17.00
4. b Nuša Plut torek, 7. 9. 2021 MAT 1 16.45
4. c Anica Bratina Klun torek, 7. 9. 2021 4. c 16.30
2. a Mirjam Likar sreda, 8. 9. 2021 2. a 17.00
2. b Neža Baraga sreda, 8. 9. 2021 17.00
2. c Tjaša Mislej sreda, 8. 9. 2021 17.00
5. a Bojana Kobe sreda, 8. 9. 2021 5. a 17.00
5. b Stanka Franko sreda, 8. 9. 2021 3. c 17.00
5. c Jana Čeč Turk sreda, 8. 9. 2021 LUM 17.00
3. a Mojca Klanjšek četrtek, 9. 9. 2021 3. a 17.00
3. b Andrejka Urbas četrtek, 9. 9. 2021 3. b 17.00
3. c Irena Šajn četrtek, 9. 9. 2021 3. c 17.00

Informacije o podaljšanem bivanju

Poteka vsak dan od 11. 55 do 16.30 (od 16.00 do 16.30 je organizirano varstvo). V letošnjem šolskem letu je oddelkov podaljšanega bivanja osem. Učenci imajo urnik skupine podaljšanega bivanja v katero so vključeni v svojem eAsistentu.

OPB 1 – Neva Ulaga (podpritličje)

OPB 2 – Erika Grželj (podpritličje)

OPB 3 – Rebeka Iskra (podpritličje)

OPB 4 – Kaja Slokar (podpritličje)

OPB 5 – Mateja Živec (podpritličje)

OPB 6 – Nina Čebron (pritličje)

OPB 7 – Darja Debevec, Dolores Palinkaš, Matej Rebec  (1. nadstropje)

OPB 8 – Nina Mrak (1. nadstropje)

Delo v podaljšanem bivanju je razdeljeno na 4 sklope:

kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Kje nas najdete?

Najdete nas v učilnicah 1., 2., 3. in 4. razreda. Če smo na igrišču, bo to označeno na vidnem mestu (okno oz. zunanja vrata učilnice).

Prevzem otrok

Otroke se v šoli prevzame v popoldanskem času do 16.30.

Otroke 1. in 2. razreda prevzamete lahko z zunanje strani učilnic ob igrišču (potrkate na okno, vrata).

Na oknih oz. vratih je tudi označeno, katera skupina podaljšanega bivanja se znotraj učilnice nahaja.

Otroke 3. in 4. razreda napotimo pred šolo ob tisti uri, ki jo starši učitelju podaljšanega bivanja pisno sporočite. Zapisane ure se redno držite, v kolikor pride do sprememb, le-te pravočasno sporočite.

Učenci 3. a razreda se nahajajo v prostorih prve triade, učenci 3. c in 4. b so v učilnici v pritličju ob levem glavnem vhodu, učenci 3. b in 4. a, b, c so v 1. nadstropju. 

Starejše učence lahko ob določeni uri, po pisnem navodilu staršev, napotimo na avtobus.

Sporočanje sprememb

Prosimo, da vse spremembe v zvezi z odhodi, urniki (interesne dejavnosti), prevzemi … sporočate pisno v beležko, preko sporočila (komunikacija v eAsistentu) in predvsem pravočasno.

Kosilo

Urnike odhoda skupin podaljšanega bivanja na kosilo usklajujemo in bodo okvirno določeni v naslednjih 14. dneh. Urnik bo zgolj okviren in gibljiv. Kosilo moramo izvajati v skladu z upoštevanjem navodil za preprečevanja širjenja virusa Sars-Co-V2, kar vpliva na daljši časovni rok razdeljevanja kosil.