Arhivi Kategorije: Novice

1. šolski dan v šolskem letu 2021/2022

Sreda, 1. 9. 2021

Začetek pouka za učence od 2. do 9. razreda bo ob 8.20. Učenci se zberejo:

2. razred                    na zelenici pri vhodu v prvo triletje

3. razred                    na igrišču za šolo

4., 5.  razred              na ploščadi pred šolo

6. – 9. razred              na trgu pred knjižnico

NIS 1. – 9. razred       desni vhod v šolo

PPVI                            OŠ Antona Globočnika Postojna (vhod prvo triletje)

Učenci POŠ Hruševje se zberejo na dvorišču šole v Hruševju.

Vsi učenci ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih šole obvezno uporabljajo obrazno masko, učenci od 6. razreda dalje pa tudi v oddelku. Na avtobusu je obrazna maska obvezna za vse učence. V šolo prihajajo samo zdravi učenci. 

Za vse učence rednega programa bo pouk potekal do 12.40, za učence prilagojenega in posebnega programa pa po urniku. Prvi dve šolski uri sta namenjeni oddelčni skupnosti.

Učenci naj s seboj prinesejo zvezek, pisalo in šolsko torbo. Prvi šolski dan ne bo preobuvanja. 

Jutranje varstvo, malica, kosilo in podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Učenci, ki bodo 1. šolski dan sami odhajali iz podaljšanega bivanja morajo imeti uro odhoda in dovoljenje za odhod napisano na listu, ki ga oddajo učiteljici podaljšanega bivanja. 

Odvoz šolskih avtobusov bo ob 13. uri v vse smeri. Odvozi kombijev za učence NIS in PPVI bodo po ustaljenih urnikih. 

SPREJEM PRVOŠOLCEV 

Vabimo te na sprejem prvošolcev, ki bo 1. septembra 2021 na šolskem igrišču po naslednjem razporedu:

1. A ob 10.00,

1. B ob 10.15,

1. C ob 10.30.

Sprejem prvošolcev na podružnični šoli v Hruševju bo ob 8.30.

Vodstvo šole

Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev

Spoštovani starši!

Vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v PONEDELJEK, 30. 8. 2021 po naslednjem razporedu:

Na matični šoli

1. A  ob 16.30 v učilnici številka 72,

1. B ob 16.45 v učilnici številka 70,

1. C ob 17.00 v učilnici številka 71.

Na podružnični šoli v Hruševju ob 16.30.

Dnevni red:

Organizacija dela v 1. razredu;

standardi in načini ocenjevanja;

dejavnosti v šolskem letu 2021/22;

Zaradi razmer povezanih s Covidom  Vas prosimo, da se sestanka udeleži le en starš (brez otrok),

ob uporabi zaščitne maske.

                                                                                                                               Aktiv učiteljic 1. razreda

Šola plavanja in jadranja v Izoli

Učenci 4. in 5. razreda, ki so vključeni v nadstandardni program športa so bili zadnjem šolskem tednu v Izoli, kjer so nadgrajevali znanje plavanja in se učili osnov jadranja.

30-letnica OŠ Miroslava Vilharja in 25-letnica nadstandardnega programa športa

Pomembni obletnici naše šole smo obeležili s prav posebno prireditvijo, na kateri smo nanizali veliko spominov na pretekle in sedanje čase ter jih prepletli s fotografijami in pisanimi točkami nastopajočih.

30-letnica OŠ Miroslava Vilharja Postojna in 25-letnica športnega programa

Za piko na i pa smo pridali še šaljiv strip z golobom Mirom in pajkom Vilijem, ki nas popeljeta skozi zgodovino naše šole.

Zgodba naše šole

Vzemite si čas in spoznajte našo »zgodbo«.

Prevzem spričeval

Učence, ki bodo odsotni zadnji dan pouka, 24. 6. 2021 in starše obveščamo, da boste v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala in druga dokazila lahko prevzeli:

–  28., 29. in 30. junija 2021 ter

–  od 16. do 20. avgusta 2021.

Spričevala boste lahko prevzeli od 7.00 do 9.00. Na vhodu v šolo pozvonite in počakate pred vrati, kjer bo tudi potekal prevzem spričevala in ostalih obvestil.

Ravnateljica:  Mateja Modrijan

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2021

Zadnji šolski dan v šolskem letu 2020/2021, v četrtek, 24. 6. 2010, bodo učenci zaključili s poukom ob 10.15.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekata po urniku.

Kosilo bo organizirano za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje (ne potrebujejo prijave na kosilo) in vse ostale učence, katere boste za ta dan (24. 6. 20210) posebej prijavili. Potekalo bo od 11.00 dalje.

Za odvoz učencev vozačev, ki bodo na kosilu, poskrbijo starši.

Odvozi šolskih avtobusov in kombijev (NIS, PPVI) v vse smeri bodo ob 10.30.

Vodstvo šole

Vse za šolo 2021/2022

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom “knjižnica”: https://osmvpo.wixsite.com/knjiznicaosmvpo/ucbeniskisklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE

REDNI PROGRAM 

1. razred  2. razred   3. razred   4. razred   5. razred   6.-9. razred

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJI IZOBRAZBENI STANDARDOM 

1. e    2. e    3. e    5. e    6. e   7. e    8. e   9. e 

POSEBNI PROGRAM 

PPVI 1  2  3 

Odprta ulica

Med 21. majem in 11. junijem smo ob petkih dopoldne sodelovali pri projektu Odprta ulica na Tržaški cesti.

Učenci prvega triletja so delček svoje otroške domišljije, navihanosti in ustvarjalnosti prenesli tudi v poslikave na ulici.

Anita Furlan, učiteljica