Zadnji šolski dan, 24. 6. 2022

Zadnji šolski dan v šolskem letu 2021/2022, v petek, 24. 6. 2022, bodo učenci zaključili s poukom ob 10.15. Odvozi šolskih avtobusov in kombijev (za NIS in PPVI) bodo ob 10.30. Kosila so za ta dan za vse učence odjavljena. Otroka lahko starši posebej...
Dostopnost