Daily Archives: 18. 6. 2021

Vse za šolo 2021/2022

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom “knjižnica”: https://osmvpo.wixsite.com/knjiznicaosmvpo/ucbeniskisklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE

REDNI PROGRAM 

1. razred  2. razred   3. razred   4. razred   5. razred   6.-9. razred

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJI IZOBRAZBENI STANDARDOM 

1. e    2. e    3. e    5. e    6. e   7. e    8. e   9. e 

POSEBNI PROGRAM 

PPVI 1  2  3