Cenik

Cenik za šolsko leto 2020/2021      EUR      malica učitelji 1,00 kosilo učenci 2,70 popoldanska malica 0,25 kosilo zaposleni in zunanji 3,00 žganje glinenih izdelkov – eno polnjenje 25,00 izpis izgubljene položnice 0,50 izpis potrdila o šolanju – drugo v...

Šolski koledar

POUK: Prične se v sredo, 1. septembra 2022 in konča v petek, 23. junija 2022, razen za učence 9. r., ki se konča v četrtek, 15. junija 2023. OCENJEVALNI OBDOBJI: 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023 2. ocenjevalno obdobje: od 28. januarja...
Dostopnost