Arhiv Kategorije: Cenik

Cenik

Cenik je sprejel Svet šole na seji 27. 9. 2018.

     EUR     
malica učitelji 1,20
kosilo učenci 2,60
kosilo zaposleni in zunanji 3,00
izposoja tepihov za telovadnico/dan 80,00
izposoja panojev – lasten prevoz/dan 0,50
izposoja panojev – postavitev in prevoz šola/dan 1,00
žganje glinenih izdelkov – eno polnjenje 25,00
izpis izgubljene položnice 0,50
izpis potrdila o šolanju – drugo v šolskem letu in vsako nadaljnje 0,50
izpis iz evidence 10,00
športni razred – mesečni prispevek/7., 8. in 9. razred 22,50
športni razred – mesečni prispevek/1. do 6. razred 30,00
izdaja nove brezkontaktne kartice za kosilo 4,00
izdelava novega ključa za garderobno omarico 4,00

Cena malice, ki jo določa Ministrstvo za izobraževanje in šport, znaša 0,80 EUR.

Cene za 60 minut najema telovadnice in drugih športnih prostorov oz. objektov, ki jih določa Občina Postojna, so naslednje:                                                                                                                                                                

NAJEMNIK POVRŠINA CENE NA URO V EUR NAJEM ZA PRIREDITVE V EUR
CELA POLOVICA

FITNES,

PLEZALNA STENA

 

 

 

260,00

KOMERCIALNI   31,00   16,00 6,00
DRUŠTVA IZVEN RAZPISA, IZVEN OBČINE 26,00 13,00  5,00
DRUŠTVA PRIJAVLJENA NA RAZPIS  20,00  10,00  4,00

Šola ni davčni zavezanec, zato se DDV ne obračuna.
Mateja Modrijan, ravnateljica