Razredniki in sorazredniki

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
1. a

Klavdija Novak

strokovna delavka: Anita Furlan

/ 1. a (podpritličje)
1. b

Katja Hrenovec

strokovna delavka: Anita Furlan

/ 1. b (podpritličje)
1. c

Andreja Likon Turk

strokovna delavka: Bojana Negro

/ 1. c (podpritličje)
2. a Mirjam Likar / 2. a (podpritličje)
2. b Miljana Bec / 2. b (podpritličje)
2. c Irena Šajn / 2. c (podpritličje)
3. a Andrejka Urbas / 3. a (1. nadstropje)
3. b Mojca Klanjšek / 3. b (podpritličje)
3. c Alenka Počkar / 3. c (1. nadstropje)
4. a Vera Kogoj / 4. a (1. nadstropje)
4. b Tina Tomšič / 4. b (1. nadstropje)
4. c Anica Bratina Klun / 4. c (1. nadstropje)
5. a Bojana Kobe / 5. a (1. nadstropje)
5. b Jana Čeč / 5. b (1. nadstropje)
5. c Stanka Franko / 5. c (1. nadstropje)
6. a Andreja Blažič Klemenc Dolores Palnikaš ANG 1
6. b Maja Mihelj Alenka Polh GUM
6. c Bojana Česnik Irena Rep LUM
7. a Helena Delak Dušan Bajec MAT 2
7. b Nejka Ritonja Mateja Penko SLO 2
7. c Ana Canzutti Mirko Valenčič SLO 1
8. a Karmen Vidmar Matej Rebec ANG 2
8. b Martina Debevec Grossi Magdalena Cej ZGO
8. c Romana Premrov Branka Škrlj NAR 1
9. a Andreja Ercigoj Irena Škrabec GEO
9. b Damijana Pecman Gregor Antologa NAR 2
9. c Simona Vampelj Barbara Vogrinec Jesenšek MAT 1
NIS 1 Alenka Fatur / pritličje
NIS 2 Polona Lapajne / pritličje
NIS 3 Vesna Bunderla / pritličje
NIS 4 Nika Mikulčič / 3. nadstropje
NIS 5 Franci Šimnic / 2.  nadstropje
PPVI I Živa Sterniša / pritličje
PPVI II Vladka Katič / pritličje
PPVI III Saša Pivka / pritličje